Rodzaje backupów

Backup całościowy

Poniżej omówimy rodzaje backupów (pełny-całościowy, przyrostowy, różnicowy), które są wykorzystywane w usłudze TotalBackup. Pokażemy czym się różnią, jakie mają zalety, a także kiedy je stosować.

Backup całościowy jest to po prostu całkowita kopia danych. Ten backup posiada niewątpliwe zalety, ponieważ bardzo szybko odzyskuje się dane. Przemawia również za tym prostota wykonania. Ponieważ jednak kopiowane są wszystkie dane ze źródła, mamy ich dużą ilość. Kopiowanie całości zajmuje również sporo czasu. Dodatkowo, gdy uruchamiany jest pełny backup, obciąża to znacznie sieć, a to z kolei może kolidować z innymi działaniami, które w danej infrastrukturze mają miejsce. Oczywiście problem pojawia się też w storage’u. Jeśli robimy cały czas backup całościowy, to przestrzeń w naszym repozytorium może się bardzo szybko skończyć.   

Rodzaje backupów: przyrostowy

Przechodząc do kolejnych rodzajów backupów, musimy wprowadzić jeszcze jedną definicję: deltę. Delta w tym wypadku to metoda przechowywania i przesyłania danych w formie różnicy pomiędzy poszczególnymi wersjami pliku, zamiast całych plików. I to właśnie na delcie opiera się kolejny rodzaj backupu: backup przyrostowy.

Punktem wyjścia do robienia backupów przyrostowych jest zrobienie pełnej kopii zapasowej. Następnie mechanizm backupu porównuje infrastrukturę obecną i zapisaną w pełnej kopii. Zapisywane są jedynie te bloki danych, które uległy zmianie od czasu wykonania poprzedniego pełnego backupu.

Backup przyrostowy wykonuje się szybciej, wywołuje mniejsze obciążenie infrastruktury i zajmuje mniej miejsca w repozytorium backupu. Jednak przez to, że trzeba “wyciągnąć” dane z całego łańcucha kopii, dłuższy jest proces odzyskiwania danych. Dodatkowo, jeśli którykolwiek przyrostów jest uszkodzony, został usunięty lub zapisał się niepoprawnie, pełne odzyskanie danych będzie niemożliwe.  

Rodzaje backupów: różnicowy

Backup różnicowy to coś pośredniego między backupem całościowym a przyrostowym. On również polega na delcie, czyli zapisuje różnicę. Backup różnicowy odwołuje się do backupu całościowego, tak jak w kopii metodą przyrostową, jednak zapisywane są jedynie te dane, które zmieniły się od tego pełnego backupu. W przypadku przyrostowego zapisujemy zmiany dokonane od poprzedniego wykonanego zadania backupu, a w przypadku różnicowego, zapisujemy zmiany, które zaszły od pierwszego pełnego backupu. Dzięki tej różnicy odzyskiwanie danych jest szybsze. Dzieje się tak, bo do odzyskania danych potrzebujemy informacji z dwóch miejsc: z backupu pełnego oraz z ostatniego backupu różnicowego.  

Rodzaje backupów: podział ze względu na dane

Kopie baz danych

rodzaje backupów mysqlrodzaje backupów mssqlrodzaje backupów postrgesql

Backup środowisk wirtualnych

Backup poczty

TotalBackup wspiera serwery MS Exchange w wersji 2007 oraz 2010.

Backup zaawansowany

System State pozwala na zabezpieczenie aktualnego stanu systemu Twojego komputera, tym samym wszystkich jego danych. Dzięki temu, w przypadku awarii komputera użytkownik będzie mógł szybko przywrócić go do pracy.

Dzięki skryptom pre i post system TotalBackup staje się uniwersalny. Twórz dowolne skrypty w PowerShell-u, które następnie zostaną uruchomione przed lub po wykonanym backupie.

Funkcja backupu dysków sieciowych zabezpiecza dane, które znajdują się w dowolnej lokalizacji sieciowej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowych backupów lub o rozwiązaniach, które najlepiej wdrożyć u Ciebie, skontaktuj się z nami.