Poprawność kopii zapasowej a jej odtwarzanie

Jak często zdarza się, że robisz kopię zapasową, myśląc, że jesteś zabezpieczony? Czy sprawdzasz poprawność kopii? Przyczyn niepoprawnego wykonania kopii może być wiele: błąd pliku, przerwa w dostawie Internetu… cokolwiek. Dlatego warto sprawdzać czy jest ona wykonana poprawnie. Najlepiej i najłatwiej, gdy system do backupu zrobi to za nas.

System TotalBackup ma zapewnione środowisko odtworzeniowe dla kopii bezpieczeństwa danych firmowych. Zapewniamy krótki czas odtworzenia w przypadku różnych miejsc odtwarzania i przechowywania (RTO, RPO).

Jak pokazują statystyki „28% badanych wykonuje testy kopii bezpieczeństwa raz w tygodniu, 50% raz w miesiącu, 12% nie testuje w ogóle” (źródło: Kroll Ontrack). Zapewnienie możliwości backupu to jedna z koniecznych opcji, aby ochronić dane firmowe. Drugi ważny element, o którym często się zapomina, to konieczność sprawdzenia czy można odtworzyć kopie bezpieczeństwa. To bardzo ważne, ponieważ to daje informację czy wykonana kopia na pewno jest poprawna i czy w momencie, kiedy będzie potrzebna, nie zawiedzie.

Poprawność kopii. Przywracanie wybranych wersji

Wszystkie przesłane przez użytkownika pliki, podlegają wersjonowaniu w ramach aplikacji TotalBackup. Dzięki temu, można przywrócić pliki w takim stanie, w jakim były one podczas jednego z wykonywanych backupów (niekoniecznie ostatniego). Funkcjonalność ta zapewnia odtworzenie wcześniejszych zmian w pliku.

Raportowanie

poprawność kopiiPodczas wykonywania backupu system na bieżąco informuje o przebiegu tego procesu, dzięki raportom przesyłanym na adres e-mail użytkownika. Raportowanie dostarcza kompletnej informacji o wszystkich backupach wykonanych poprawnie oraz błędach, jakie miały miejsce w trakcie tego procesu. Dzięki temu, może szybko zweryfikować się stało i dlaczego.

Jednym z podstawowych raportów dla użytkowników systemu TotalBackup jest raport dobowy. Zawiera on informacje o rezultatach wykonywanego backupu w kontekście konkretnego użytkownika systemu.

Administrator IT, zarządzający całą polityka backupu w firmie, w takim raporcie widzi informacje o backupach wykonanych dla wszystkich użytkowników i urządzeń/hostów.

Chcesz wiedzieć więcej lub wypróbować system? Pobierz wersję trial