TotalBackup – Ochrona danych

TotalBackup korzysta z własnej technologii, która gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Ochrona danych na tym poziomie powoduje, że są one niedostępne dla nieautoryzowanych osób. Podsumowując tylko właściciel ma dostęp do swoich danych. Szyfrowanie danych przed wysyłką do data center odbywa się już na urządzeniu użytkownika.

Ochrona danych – gdzie są dane?

Aplikacje TotalBackup, które są odpowiedzialne za świadczenie usługi backupu oraz synchronizacji danych, zainstalowane są na serwerach w bezpiecznym i niezawodnym Sinersio Data Center.

Sinersio Data Center to centrum przetwarzania danych, które należy do firmy Sinersio Polska. Bezpieczeństwo gwarantujemy na wielu poziomach:

  • fizyczne – zapewnia kontrola dostępu, monitoring i rozwiązania techniczne (redundancja wszystkich instalacji krytycznych)
  • przeciwpożarowe – zapewniona dzięki nowoczesnym instalacjom i urządzeniom gaśniczym, których ewentualne użycie nie zrobi żadnej szkody infrastrukturze serwerowej
  • danych, zapewnione dzięki systemom wykrywania naruszeń i zapobiegania atakom
  • przed zagrożeniami zewnętrznymi, zapewnione dzięki odpowiedniej lokalizacji terenu (nie występują zagrożenia powodziowe; z daleka od głównych tras komunikacyjnych)

Bezpieczeństwo informacji i zgodność z prawem

ochrona danych

Bezpieczeństwo informacji, zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz dostępność klientów do ich danych, to jedne z najważniejszych czynników. To właśnie one decydują o wyborze rozwiązań zewnętrznego dostawcy, opartych na chmurze obliczeniowej. Wszystkie te elementy zapewniamy w naszym modelu działania, ponieważ wiemy, jak ważne są one dla naszych klientów. Ponadto przypominamy, że obowiązkiem każdej firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa danych. Co więcej, niewłaściwe przechowywanie danych jest karalne. Sinersio Polska chroni dane klientów przed atakami, próbami naruszeń z zewnątrz, złośliwym oprogramowaniem i utratą danych. Ochronę zapewniają takie narzędzia jak system TotalBackup czy chmura Sinersio. Co więcej, silne mechanizmy ochrony danych jakie stosujemy, gwarantują klientom większe bezpieczeństwo przechowywania danych w naszym data center niż we własnej lokalizacji.

Ochrona danych – Twoje dane zawsze są na terenie Polski

Powierzenie danych do przechowywania zewnętrznemu dostawcy takiej usługi, to bardzo ważna decyzja, podejmowana na poziomie strategicznym. Zarządy firm wybierają dostawcę na podstawie analizy różnych czynników, a nie tylko kosztu świadczonej usługi. Co więcej, rosnąca świadomość znaczenia danych firmowych i odpowiedzialności za nie, sprawia, że coraz częściej jednym z kluczowych kryteriów wyboru jest kwestia lokalizacji zewnętrznego operatora. Coraz częściej firmy decydują się na wybór lokalnego dostawcy usług, z zastrzeżeniem jednak, że posiada on niezbędne procedury i usługi na odpowiednim poziomie.

Dane, korzystających z usługi TotalBackup nie wyjdą, poza granice Polski. Są one przechowywane w konkretnych ośrodkach data center na terenie kraju. Podstawowym centrum przechowywania danych jest Sinersio Data Center (zlokalizowane 20 km od Zielonej Góry).