0
  Login

Tylko Ty masz dostęp do swoich danych

TotalBackup korzysta z własnej technologii, która gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Dane są niedostępne dla nieautoryzowanych osób. Tylko właściciel ma dostęp do swoich danych. Szyfrowanie danych przed wysyłką do data center odbywa się już na urządzeniu użytkownika.

Profesjonalne data center

Aplikacje TotalBackup, które są odpowiedzialne za świadczenie usługi backupu oraz synchronizacji danych, zainstalowane są na serwerach w bezpiecznym i niezawodnym Sinersio Data Center.

Sinersio Data Center to centrum przetwarzania danych, które należy do firmy Sinersio Polska. Bezpieczeństwo gwarantujemy na wielu poziomach:

  • bezpieczeństwo fizyczne, zapewnione poprzez kontrolę dostępu, monitoring i rozwiązania techniczne (redundancja wszystkich instalacji krytycznych)
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zapewnione dzięki nowoczesnym instalacjom i urządzeniom gaśniczym, których ewentualne użycie nie zrobiło żadnej szkody infrastrukturze serwerowej
  • bezpieczeństwo danych, zapewnione dzięki systemom wykrywania naruszeń i zapobiegania atakom
  • bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi, zapewnione dzięki odpowiedniej lokalizacji terenu (nie występują zagrożenia powodziowe; z daleka od głównych tras komunikacyjnych)

Więcej informacji o Sinersio Data Center dostępnych jest na stronie http://sinersio.com/data-center/.

Bezpieczeństwo informacji i zgodność z prawem

zdjecieochronadanychBezpieczeństwo informacji, zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz dostępność klientów do ich danych, to jedne z najważniejszych czynników, które decydują o wyborze rozwiązań zewnętrznego dostawcy, opartych na chmurze obliczeniowej. Zapewniamy wszystkie te elementy w naszym modelu działania, ponieważ wiemy jak ważne są one dla naszych klientów.

Obowiązkiem każdej firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa danych. Niewłaściwe przechowywanie danych jest karalne. Chronimy dane naszych klientów przed atakami, próbami naruszeń z zewnątrz, złośliwym oprogramowaniem i utratą, dzięki takim narzędziom jak system TotalBackup, chmura cloud4any oraz data center.

Silne mechanizmy ochrony danych jakie stosujemy, gwarantują klientom większe bezpieczeństwo przechowywania danych w naszym data center niż we własnej lokalizacji.

Twoje dane zawsze są na terenie Polski

Powierzenie danych do przechowywania zewnętrznemu dostawcy takiej usługi, to bardzo ważna decyzja, podejmowana na poziomie strategicznym. Dostawcę wybiera się na podstawie analizy różnych czynników, a nie tylko kosztu świadczonej usługi.

Rosnąca świadomość znaczenia danych firmowych i odpowiedzialności za nie, sprawia, że coraz częściej jednym z kluczowych kryteriów wyboru jest kwestia tego, czy dane nie wyjdą poza teren Polski.

Gwarantujemy klientom usługi TotalBackup, że nie wyjdą, ponieważ są przechowywane w konkretnych ośrodkach data center na terenie kraju. Podstawowym centrum przechowywania danych jest Sinersio Data Center (zlokalizowane 20 km od Zielonej Góry).