0
  Login
BUSINESS STANDARD
złod 50
 • Urządzenia mobilne
 • Backup danych lokalnych
 • Backup plików otwartych (VSS)
 • Backup różnicowy i przyrostowy
 • Elastyczny harmonogram
 • Wyszukiwanie i przywracanie danych
 • Wersjonowanie plików
 • Kompresja plików przed wysyłką
 • Filtr plików/folderów
 • Dziennik zdarzeń
 • Ustawienia proxy
 • Ograniczenie przepustowości łącza
 • Szyfrowanie kluczem domyślnym
 • Szyfrowaniem kluczem użytkownika
 • Szyfrowanie transmisji
 • Backup plików PST
 • Zarządzanie użytkownikami
BUSINESS PREMIUM
złod 200
 • Urządzenia mobilne
 • Backup danych lokalnych
 • Backup plików otwartych (VSS)
 • Backup różnicowy i przyrostowy
 • Elastyczny harmonogram
 • Wyszukiwanie i przywracanie danych
 • Wersjonowanie plików
 • Kompresja plików przed wysyłką
 • Filtr plików/folderów
 • Dziennik zdarzeń
 • Ustawienia proxy
 • Ograniczenie przepustowości łącza
 • Szyfrowanie kluczem domyślnym
 • Szyfrowaniem kluczem użytkownika
 • Szyfrowanie transmisji
 • Backup plików PST
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Backup baz MS SQL
 • Backup baz Firebird
 • Backup baz innych (skrypt)
 • Backup MS Exchange 2007 i 2010
 • Backup dysków sieciowych
 • Instalacja na systemach serwerowych
 • Replikacja danych w innej lokalizacji
 • Backup maszyn wirtualnych