0
  Login

Kopie bezpieczeństwa danych

Backup jest to tworzenie kopii bezpieczeństwa ważnych danych w celu ich odtworzenia w przypadku utraty lub uszkodzenia. Kopie bezpieczeństwa powinny być wykonywane cyklicznie i przechowywane w innej lokalizacji niż dane oryginalne. Backup stanowi część polityki bezpieczeństwa danych, którą opracowuje coraz więcej firm.

Dane, to jedne z najważniejszych zasobów w firmie, a jak pokazują badania rynku, do niedawna większość firm o wdrożeniu systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa, myślała na końcu. Ta sytuacja obecnie bardzo się zmienia, ponieważ firmy są świadome tego jaką wartością są dla nich dane i co może im zagrozić.

Najczęstsze przyczyny utraty danych firmowych:

Awaria sprzętu
Migracja danych do innej lokalizacji
Aktualizacja systemów operacyjnych
Awaria oprogramowania
Wirusy

Atak hackerów
Kataklizmy
Czynnik ludzki
Kradzież sprzętu

Przechowywanie i przetwarzanie danych wyłącznie w oparciu o własne struktury operacyjne, przy ilości danych jakie codziennie generuje firma – staje się mało efektywne i trudne do osiągnięcia pod względem kosztów, odpowiednich technologii oraz kompetencji zespołów, które będą się tym zajmować.

Dzielimy firmy na te, które wykonują kopie bezpieczeństwa danych i te, które wkrótce zaczną to robić. Najsilniej potrzeba wykonywania backupów jest artykułowana wtedy, kiedy dane firmowe lub ich część została utracona i trzeba było wykonać sporo pracy, aby odtworzyć informacje.

Warto wykonywać backup danych firmowych, aby:

1. Budować wiarygodność biznesową firmy, nawet w sytuacjach awaryjnych.

2. Zapewnić profesjonalne przechowywanie danych w oparciu o usługi zewnętrzne.

3. Zwiększyć bezpieczeństwo w zarządzaniu informacjami i dostępem do nich.

4. Ochronić dane przed wirusami szyfrującymi, blokującymi możliwość ich odzyskania.

Backup to polisa ubezpieczeniowa dla Twoich danych

Sprawdź co w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa danych gwarantuje system TotalBackup