0
  Login

Szyfrowanie danych w systemie TotalBackup realizowane jest zgodnie ze standardem FIPS-197 – zatwierdzonym przez NSA do ochrony danych o klauzuli „ściśle tajne”.

klodka1-01

Szyfrowanie połączenia

TotalBackup szyfruje połączenie pomiędzy aplikacją kliencką, a serwerem za pośrednictwem protokołu SSL. Dzięki temu, nie jest możliwe przechwycenie danych użytkownika w trakcie transmisji. Zastosowanie komunikacji przez protokół HTTPS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zapobiega wszelkim próbom nieautoryzowanego dostępu.

klodka-01

Szyfrowanie danych

Wszystkie dane są szyfrowane i kompresowane na komputerze klienta z użyciem klucza szyfrującego bazującego na algorytmie AES o długości 256 bitów. Został on ogłoszony w 2001 roku przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Od maja 2002 roku jest wykorzystywany do szyfrowania danych elektronicznych między innymi przez organizacje rządowe. Szacuje się, że do złamania klucza zaszyfrowanego algorytmem AES 256 potrzeba około biliona maszyn, a czas potrzebny na tą operację to około 2 miliardy lat.

klucz-01

Klucz domyślny

Generowany jest automatycznie i zapisywany na serwerze TotalBackup. Nie jest znany użytkownikowi systemu i nie musi się on troszczyć o jego bezpieczeństwo. W tym przypadku, o klucz dba dostawca aplikacji TotalBackup.

klucz1-01

Klucz użytkownika

Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych i znany jest tylko i wyłącznie użytkownikowi. Nie jest przechowywany na serwerze TotalBackup i obowiązek zadbania o jego bezpieczeństwo ma wyłącznie użytkownik. W przypadku, gdy użytkownik utraci ten klucz – nie będzie możliwe odzyskanie danych przesłanych za pośrednictwem aplikacji TotalBackup.